Torghandel

Den som vill bedriva torghandel kan hyra en plats av kommunen. 

Torghandel bedrivs idag på Svenljunga torg. För att reglera torghandeln finns ordningsföreskrifter för torghandel i Svenljunga kommun. Dessa berättar bland annat vilka tider som gäller för försäljning, vad som får säljas, renhållning, med mera.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21 08.59