Undermeny

Särskild förordnad vårdnadshavare

Om ett barn under 18 år saknar vårdnadshavare

Vad är en särskild förordnad vårdnadshavare?

Det är socialnämnden som ansöker om vårdnadshavare och det är tingsrätten som fattar beslut. Vårdnadshavarens roll handlar om den långsiktiga planeringen och integrationen för barnet.
En särskilt förordnad vårdnadshavare är också förmyndare för barnet, vilket innebär att denne ansvarar för och bestämmer över barnets ekonomiska angelägenheter. Den ekonomiska delen redovisas till överförmyndaren. God man tillfrågas ibland av socialnämnden om att bli särskilt förordnad vårdnadshavare, vilket är ett frivilligt uppdrag.

Särskild förordnadsvårdnadshavare för ensamkommande barn

Om barnet beviljats uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Det är socialnämnden som ansöker om vårdnadshavare och det är tingsrätten som fattar beslut. Vårdnadshavarens roll handlar om den långsiktiga planeringen och integrationen för barnet, till skillnad från gode mannens roll vars uppdrag är tänkt under en kortare tid med fokus på asylprocessen.

Vill du veta mer?
Vi berättar gärna mer om uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare. Du är välkommen att höra av dig.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 12.38