Funktionshinderrådet

Kommunens funktionshinderråd är ett organ för samråd och ömsesidig information i kommunen.

Rådet är en viktig kanal till personer med funktionsnedsättningar i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Sammansättning

Ordförande i funktionshinderrådet är Monica Björsell.

Vice ordförande i funktionshinderrådet är Sonja Fransson.

Protokoll från tidigare år

 

2017-02-22PDF

2017-04-26PDF

2017-09-04PDF

2017-11-30PDF

Kontakt

Kommunstyrelsen

0325-180 00

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-19 11.01