5 juni 2018

Ostörd nattsömn tack vare trygghetskamera

Kameratillsyn kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg och säker i din bostad. Genom trygghetskamera kan hemtjänsten se till dig under dygnet utan risk för att väcka och oroa dig som kanske sover.

Vad är trygghetskamera?

Istället för att hemtjänstpersonal kommer på fysiska tillsynsbesök till dig, kan tillsynen istället göras via en kamera som finns uppsatt i ditt hem. Detta ger trygghet, tysta tillsyner och ostörd nattsömn.

Hur fungerar det?

Du och hemtjänsten gör upp när och hur din tillsyn via trygghetskamera ska ske utifrån dina behov. Trygghetskameran används bara vid de tillfällen som vi har kommit överens om. Övrig tid är kameran avstängd och kan inte användas. Trygghetskameran monteras hemma hos dig så att din säng eller annan vald plats syns på bilden. Vid överenskommen tid aktiverar behörig personal trygghetskameran. Tillsynen tar cirka 30 sekunder. Om du fortfarande inte syns på bild, om något verkar ha hänt, eller om tekniken inte fungerar kommer hemtjänsten och gör ett fysiskt besök.

Bra att veta

Det är bara behörig personal som kan utföra tillsynen. Inget bildmaterial spelas in eller sparas. Alla tillsyner registreras av larmcentralen, som då kan se vem som har gjort genomfört den, när den gjordes och hur länge den varade.

Trygghetskameran fungerar i mörker. Du behöver inte ha några extra lampor tända.

Avgifter och kostnader

Taxan är samma som för annan hemtjänst.

Så här ansöker du

Du kan ansöka via blankett eller genom att kontakta en handläggare.

Kontaktuppgifter och blankett hittar du här »

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05 15.24