Sociala stödteamet

Detta är en del av socialtjänstens öppenvård i kommunen. Vi arbetar förebyggande och behandlande med barn, unga, vuxna och familjer.

Vi ser individen

Vi i teamet arbetar utifrån ett psykosocialt synsätt. Det betyder att vi ser individen i sitt sociala sammanhang. Människor påverkar och påverkas hela tiden av den miljön vi är i, till exempel familjen.

Vem kan komma till oss?

Till oss kan du komma själv, som par eller som familj om;

  • du som ungdom behöver någon vuxen att prata med​
  • det finns konflikter i familjen
  • ni har svårigheter att prata med varandra
  • du känner bekymmer och oro över ditt barn
  • det finns behov av stöd och vägledning i föräldrarollen
  • det finns någon form av missbruk- eller beroendeproblematik
  • du befinner dig i ett medberoende
  • det finns behov av medling
  • du har varit utsatt för ett brott

Information om samarbetssamtal hittar du i menyn till vänster under rubriken Familj, barn och ungdom. Även information om familjerådgivning hittar du till vänster på sidan.

Hur kommer jag till er?

För att komma till oss finns två alternativ. Vanligast är att först kontakta kommunens socialsekreterare för att få en bedömning av vilket behov som finns för att sedan bli bevijad en insats hos oss.

Det finns också möjlighet att få upp till fem stycken råd- och stödsamtal genom att kontakta Anhörigstödet. För dessa samtal sker ingen journalföring eller registrering i socialregistret. Behöver du ytterligare stöd efter dessa fem samtal behöver en kontakt tas med en socialsekreterare.

Samtalen är kostnadsfria och till för dig som bor i Svenljunga kommun.

Länk till anhörigstödet

Länk till Fältverksamhetenöppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 11.22