Riskbruk, missbruk, beroende och medberoende

Ett riskbruk eller missbruk kan bli ett beroende som kommer att påverka ditt liv och personer i din omgivning på ett negativt sätt.

Har du eller en närstående en beroendeproblematik?

Alkohol- drog- spelmissbruk eller andra beroenden påverkar ditt och omgivningens liv negativt. Är du orolig för ditt eget beroende eller någon annan person i din närhets beroende? Då kan du vända dig till kommunen för att få hjälp och stöd.

Hur vet jag om jag eller min anhörig har ett beroende?

Till höger på denna sida hittar du länkar till sidor där du kan läsa om riskbruk, missbruk och beroende. Du kan även testa om du själv är i riskzonen för riskbruk eller att hamna i missbruk och beroende.

Vad kan jag få för hjälp?

Hjälp och stöd till ungdomar och vuxna med missbruksproblematik sker i första hand på hemmaplan genom uppdrag som har förmedlats av en handläggare i socialtjänsten. Om öppenvårdsinsatserna inte är tillräckliga kan det bli aktuellt med vård på behandlingshem under en period.

Anmälan om oro

Om du känner oro för någon persons beroende eller missbruk kan du anmäla det till kommunens socialtjänst genom att ringa till kommunens växel, telefon 0325-18000. De hjälper dig att komma i kontakt med en socialsekreterare.

Efter kontorstid kan man kontakta Sociala jouren som tar hand om akuta socialtjänstärenden. Telefon: 112

Vad är medberoende? Vad finns för hjälp?

Alkohol-, drogmissbruk och andra beroenden får destruktiva konsekvenser för de anhöriga och för dem som står missbrukaren nära. Känner du att din tid och ork används till att lösa missbrukarens problem och att du glömmer bort dig själv? Då är du sannolikt medberoende.

På Sociala stödteamet kan du som anhörig få stöd för ditt medberoende antingen i grupp eller som enskilt samtalsstöd. Du kan själv ringa till oss utan att först ta kontakt med en handläggare. Vi för inte journal.

Känner du att du vill ha någon att prata med eller få mer information kan du kontakta samordaren på Sociala stödteamet. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-15 09.05