Utsatt för brott?

Råd- och stödsamtal för dig som blivit utsatt för brott

Att bli utsatt för ett brott är en svår händelse. Det kan handla om misshandel, hot, sexuella övergrepp eller någon annan form av kränkning. Vi reagerar på olika sätt och behöver olika former av stöd.

Vi inom sociala stödteamet vänder oss till dig som bor i Svenljunga kommun och behöver råd- och stödsamtal efter att ha blivit utsatt för brott. Vi erbjuder även dig som anhörig till ett brottsoffer samtal. Samtalen journalförs inte.

Teamet kan vid behov förmedla kontakt till kvinnojourer och andra aktörer.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-12 13.46