Trafik och infrastruktur

Lekplatser

Välkomen till nybyggda lek- och aktivitetsparken Thilanderskaparken.

Läs mer om våra lekplatser här »

Aktuella arbeten

Information om akuta och planerade arbeten inom områdena vatten, avlopp och gata.

Aktuella arbeten » 

Medborgardialog

Boråsvägen ska byggas om. Var med och tyck till om vähgens framtida utformning.

Mer information om medborgardialog »

Närtrafik

Boka en bussresa i hela kommunen - även där linjelagd busstrafik saknas!

Mer information om närtrafik finns här »

Fiber i kommunen

Här hittar du information om bredband i tätorter och om fiberföreningar.

Till Bredband och IT »

Snöröjning

Snöröjning av kommunala gator påbörjas när det snöat 5-8 centimeter beroende på snötyp och väderförhållanden.

Mer information om snöröjning » 

Felanmälan

Vi behöver din hjälp att upptäcka fel på våra gator och grönområden. Här kan du göra felanmälan om gator, vägmärken, gatubelysning, bad- och lekplatser med mera. Kontakta kommunen med upplysningar om plats och problem.

Formulär för felanmälan »

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15 11.48