02 november 2017

Trafikverket informerar: gång- och cykelled Mårdaklev

Trafikverkets arbete med gång- och cykelleden Mårdaklev är pausat.

Projektets ansökan om vattenverksamhet har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Gång- och cykelvägen kan därför inte färdigställas över Kvarnabäcken under vintern 2017. Ny färdigställandetid är idag oviss.

Trafikverket började bygga gång- och cykelväg i Mårdaklev den 14 augusti, men har nu alltså pausat arbetet i väntan på beslut. För mer information, vänligen kontakta Trafikverket.

Läs mer om projektet i Mårdaklev på Trafikverkets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-02 16.01