17 april 2018

Digitalisering ställer större krav på IT-chefen

Den digitala infrastrukturen i Sverige – och Svenljunga – har växt snabbt. Varje dag blir vårt samhälle mer digital. Möjligheterna som kommer med en ökande digitalisering är stora, från växande sociala nätverk till utbudet av tjänster oberoende av öppettider och plats.

Med möjligheterna ökar också utmaningar. För att kunna driva utvecklingen på bästa sättet byter nu vår IT-chef Christian Bonfré titel till Digitaliseringschef.

Tidigare år har IT-chef jobbat mycket med teknik och drift. ”Min roll i Svenljunga har alltid varit att ta ett helhetsansvar och samordna kommunens IT.” säger Christian Bonfré. ”Under åren som gått har utvecklingen av verksamheterna med hjälp av IT breddats. Idag fungerar inte verksamheterna utan att IT-stödet finns och vi står inför ett paradigmskifte där mer IT och AI (Artificiell Intelligens – automatiserade tjänster) kommer att påverka Svenljungas organisation.”

Vi satar på digitalisering. Svenljunga kommun antog en digitaliserings strategi tidigare i år där IT-chefen har ett tydligt uppdrag att stödja digitaliseringen. För att förankra IT- chefen i organisationen och för att starkare driva vad som ska åstadkommas är titeln digitaliseringschef en bättre titel på IT-chefen i framtiden.

Du kan läsa vår digitaliseringsstrategi här »

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17 15.34