Fjärrlån och kurslitteratur

Vi kan låna hem kurslitteratur från andra bibliotek. Lånen går då under benämningen fjärrlån. Fjärrlån är gratis.

Fjärrlån kan alla beställa som har lånekort på Svenljunga bibliotek. Vill du skaffa dig ett lånekort, är du välkommen in till biblioteket personligen och du ska samtidigt legitimera dig.

Beställ din kurslitteratur i god tid inför kursen så har du större chans att få dina böcker i tid. Men vi kan inte garantera att böckerna kommer i tid, eller att du får ha böckerna under hela kursen. Det är efterfrågan som styr och ibland är det kö på eftertraktade kursböcker.

Vi köper in viss kurslitteratur som vi bedömer kommer att ha stor efterfrågan.

Fjärrlånen har som regel kortare lånetid. Fjärrlånade böcker går oftast att låna om, om de inte är reserverade. Reserverade böcker måste återlämnas vid lånetidens slut.

Viss kurslitteratur kan förekomma som pdf-filer. Dessa kan du lätt ladda ner i din dator. Googla på titlarna så finner du dem.

Det är bra om litteraturlistan har angivet årtal och ISBN-nummer på kurslitteraturen. Det är extra viktigt eftersom kursböcker med identiska titlar kan förekomma i olika upplagor och skiljer sig åt. Märk din litteraturlista med namn, lånekortsnummer, mobilnummer och e-postadress.

Du kan lämna din litteraturlista till personalen på biblioteket. Det går även bra att skicka mail till biblioteket@svenljunga.se. Du får ett meddelande via sms, e-post eller brev när dina böcker finns att hämta på biblioteket, böckerna ska hämtas inom fem dagar.

Adress
Besöksadress:
Kinnagatan 2, Svenljunga

Postadress:
Biblioteket
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-18 16.27