Fjärrlån och kurslitteratur

Vad är ett fjärrlån?


Vi kan låna hem kurslitteratur från andra bibliotek om den inte finns på biblioteket. Lånen kallas då fjärrlån. Fjärrlån är gratis.

Vem kan beställa fjärrlån?

Fjärrlån kan alla beställa som har lånekort på Svenljunga bibliotek. Du är välkommen till biblioteket för att skaffa ett lånekort.

Hur beställer jag fjärrlån?

  1. Märk din litteraturlista med namn, lånekortsnummer, mobilnummer och e-postadress.
  2. Lämna in din litteraturlista till personalen på biblioteket. Det går även bra att skicka email till biblioteket@svenljunga.se.
  3. Du får ett meddelande via sms, e-post eller brev när dina böcker finns att hämta på biblioteket.
  4. Böckerna ska hämtas inom en vecka.

Vad är viktigt att tänka på?

  • Beställ din kurslitteratur i god tid innan kursen. På det sättet har du större chans att få dina böcker i tid.
  • Vi kan inte garantera att böckerna kommer i tid eller att du får ha böckerna under hela kursen. Det beror på att det kan vara kö på eftertraktade kursböcker.
  • Det är bra om litteraturlistan har angivet årtal och ISBN-nummer på kurslitteraturen. Det beror på att kursböcker med identiska titlar kan finnas i olika upplagor.
  • Fjärrlånen har som regel kortare lånetid. Fjärrlånade böcker går oftast att låna om, om de inte är reserverade. Reserverade böcker måste återlämnas vid lånetidens slut.
  • Vi köper in viss kurslitteratur som vi bedömer kommer att ha stor efterfrågan.
  • Viss kurslitteratur kan finnas som pdf-filer. Dessa kan du lätt ladda ner i din dator. Googla på titlarna så hittar du dem.
Adress
Besöksadress:
Kinnagatan 2, Svenljunga

Postadress:
Biblioteket
512 80 Svenljunga

Kontakt

Epost till

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-18 13.21