3 juli 2018

Föreningsregister behöver uppdateras

Uppdateringar av föreningsuppgifter i föreningsregistret behöver anmälas till oss senast 27 augusti. 

Vårt föreningsregister bygger på att du som sitter i en föreningsstyrelse som ordförande, sekreterare, eller kassör skickar in aktuella föreningsuppgifter en gång om året. Detta görs normalt i samband med vårens ansökningar av bidrag.

Jag har nu gått igenom alla föreningar och skickat mail eller brev till de föreningar som inte har uppdaterat sina uppgifter under 2018.
Nu vill jag ha hjälp av er att få in uppgifterna även från de föreningar som inte ansöker om några bidrag.

Det kan hända att jag har skickat till dig som inte längre är aktiv i styrelsen, jag önskar att du inte bara slänger brevet utan är villig att hjälpa mig så rätt person får informationen. På så sätt så får vi ett aktuellt föreningsregister, och jag kan radera gamla uppgifter från registret.

Vid frågor:
Kontakta Helene Franzén, Handläggare Gatu- och fritidsenheten.
0325-185 27

Hantering av GDPRPDF
Föreningsuppgifter

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-03 09.33