Grundskola

I Svenljunga finns nio grundskolor med undervisning från förskoleklass upp till årskurs nio. På de flesta av kommunens orter finns en F-6 skola som omfattar förskoleklass till och med årskurs 6. Alla elever i årskurs 7-9 får sin undervisning vid Mogaskolan i centralorten.

Förskoleklass

Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år kan barnet börja i förskoleklass. Barnet går i förskoleklassen 15 timmar per vecka, under skolans läsårstider, i samma skola där han eller hon sedan börjar i årskurs ett.

I flera av kommunens skolor erbjuds mer än 15 timmar, eftersom verksamheten till viss del integreras med grundskolans tidiga årskurser.

Förskoleklassen är avgiftsfri.

Grundskola

De flesta enheterna med verksamhet från förskoleklass upp till årskurs sex är relativt små och antalet elever per klass är i allmänhet lågt.

Andelen behöriga lärare är hög och undervisningen präglas av kvalitet samt ett ämnesövergripande, undersökande och aktivt arbetssätt där eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära.

Nästan samtliga skolor har renoverade och ombyggda lokaler och trivseln är god hos både elever och personal.

För elever i behov av särskilt stöd finns elevhälsoteam med skolpsykolog, kuratorer, specialpedagoger och skolsköterskor. Som stöd till elevhälsans arbete har kommunen ett skoldatatek.

Mer information om skolfrånvaro i grundskolan »

Fritidshem

I alla våra grundskolor med förskoleklass upp till årskurs sex finns fritidshemsverksamhet för barn upp till 12 år.

Särskola

Grundsärskola finns på Mogaskolan i centralorten.

Mer information om kommunens särskoleverksamhet »

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-17 13.59