Val av skola

Det år ditt barn fyller sex år erbjuds barnet en plats i förskoleklass i en närliggande skola

Som vårdnadshavare har du möjlighet att välja i vilken skola ditt barn ska gå. I Svenljunga finns det tio grundskolor. Mogaskolan är den enda grundskolan med högstadium.

Valet av skola kan tillgodoses under förutsättning att det finns plats i den önskade skolan, och att inte andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts. Likaså får kommunen frångå en vårdnadshavarens önskemål om skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Ett byte av skola kan innebära att ditt barn tappar rätten till skolskjuts.

Mer information om våra skolskjutsregler »

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12 15.17