Regler för ersättning vid elevs skadegörelse

Den 17 oktober beslutade barn- och utbildningsnämnden om regler som avser ersättning vid
elevs skadegörelse..

Enligt skolans styrdokument, skollagen och läroplanen, har skolan och vårdnadshavare gemensamt ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och lärande

Ibland händer det att elever vållar skador på skolans egendom. Utgångspunkten är då att eleven tar ansvar för händelsen. Om händelsen har inträffat avsiktligt eller av oaktsamhet så ersätter eleven skadan helt eller till viss del.

Syftet med denna regel att att tydligt klargöra vad som gäller när en elev vållat skada som drabbar skolan ekonomiskt.

Svenljunga kommuns gällande styrdokumentöppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-04 11.04