Aktuella arbeten

Här informerar vi om både akuta och planerade arbeten inom områdena vatten, avlopp och gata.

Överföringsledning för VA mellan Hillared och Lockryd

VA-enheten på Svenljunga kommun kommer under tiden april-november 2017 anlägga en ny överföringsledning mellan Hillared och Lockryd, för att förbinda ledningsnätet i Hillared med befintlig avloppsledning mellan Lockryd och Sexdrega för att senare leda avloppsvattnet till Sexdrega.

Skälet till att överföringsledningen byggs är att Hillareds avloppsreningsverk inte klarar de ur miljösynpunkt ställda kraven på rening av avloppsvatten, då verket inte är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från ett så stort samhälle samt är gammalt och i behov av omfattande underhåll.

Sexdregas avloppsreningsverk är något överdimensionerat och kommer att byggas om för att kunna ta emot ytterligare avloppsvatten då det är mer kostnadseffektivt att leda avloppsvattnet till Sexdrega än att göra de åtgärder som krävs på plats i Hillared.

Under arbetets utförande kommer framkomligheten på den gamla banvallen från Hillared mot Lockryd att vara begränsad. Om du vill se vart ledningen kommer att gå, finns det en situationsplanöppnas i nytt fönster som illustrerar detta.

Thilanderska parken

Arbetet med lek- och rekreationsytan Thilanderska parken beräknas komma igång under våren och förhoppningen är den ska bli klar sommaren 2017.

 

Du kan se det slutgiltiga förslaget härlänk till annan webbplats.

 Nya gång- och cykelvägar

Trafikverket skall bygga gång- och cykelväg längs Brogatan i Svenljunga samt i Mårdaklev. Båda projekten påbörjas efter sommaren 2016.

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om projektet i Mårdaklev på Trafikverkets webbplats »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan

Vi behöver din hjälp att upptäcka vattenläckor och trasiga vägar. Kontakta kommunen med upplysning om plats och problem.

Formulär för felanmälan »

Kontakt

Christine Lergén
VA-chef
0325-180 12

E-post till Christine Lergén

Fredrik Skoog
Gatu- och Fritidschef
0325-181 93

E-post till Fredrik Skoog

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-28 11.39