Avfall och återvinning

Det bästa för miljön är om det blir så lite avfall som möjligt. Du kan minimera avfallet genom att vara en medveten konsument och välja, om möjligt, varor med lång livslängd och bra material, lämna saker för att återanvändas och sortera för återvinning.

Du kan lämna ditt grovavfall, farligt avfall, uttjänta vitvaror, kyl och frys och så vidare på återvinningscentralen Änglarp. På återvinningsstationerna, som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlinen AB, kan du lämna papper, glas, plast med mera.

Vill du göra ytterligare en insats för naturen kan du kompostera ditt matavfall. Glöm inte att anmäla till kommunen innan du startar!


Sidan senast uppdaterad: 2018-03-21 10.15