Sophämtning

Alla bostäder, hushåll och fritidshus ska ha ett sophämtningsabonnemang. Här hittar du information om vad du ska lägga i sopkälet och hur renhållningsabonnemanget fungerar.

OBS! I samband med större helger och helgdagar kan det hända att det blir ändrade dagar för sophämtningen. Information om detta publiceras på kommunens webbplats samt i Svenljunga Tranemo Tidning (STT) och Borås Tidning.

Så här fungerar sophämtningen

Alla bostäder, hushåll och fritidshus ska ha ett sophämtningsabonnemang. Sophämtning sker via vår entreprenör, LBC Borås AB, och turerna körs var fjortonde dag i tätorterna och var fjärde vecka på glesbygden. Material som kan återvinnas ska lämnas på återvinningsstationer eller återvinningscentralen Änglarp.

Vad ska läggas i sopkärlet?

Det finns regler för hur sophanteringen ska ske, men har du en särskild anledning kan du ansöka om olika undantag från dessa bestämmelser. Nedan finns exempel på material som inte går att återvinna och ska läggas i ditt sopkärl.

 • Blöjor, sanitetsbindor med mera
 • Cigarettfimpar, snus
 • Dammsugarpåsar
 • Diskborstar, toalettborstar, trasor, svampar, moppar
 • Filmrullar, foton, kassetter, skivor
 • Glasspinnar, tandpetare, blompinnar
 • Husgeråd av plast eller trä, plastbestick
 • Kladdiga matförpackningar
 • Kuvert, vykort, julkort, gratulationskort (OBS! Batterier i spelande/lysande kort tas bort och läggs i batteriholk)
 • Leksaker i plast eller trä
 • Pennor, kritor, pärmar, mappar, plastfickor, post-it-lappar
 • Skor, kläder, hemtextil
 • Strö från smådjursburar
 • Tandborstar, tops, bomull, rakhyvlar i plast, plåster, bandage
 • Tändsticksaskar, tomma tändare, ljusstumpar

Flyttanmälan och tillfälligt uppehåll i sophämtningen

Flyttar du från en fastighet som du äger ska du göra en flyttanmälan. Blankett hittar du under ”Mer information” och den gäller för både avfall och om du har kommunalt vatten. Görs ingen flyttanmälan kvarstår du som betalansvarig för sophämtningen och vattenförbrukningen.

Ska du under en längre period inte använda fastigheten kan du ansöka om tillfälligt uppehåll i renhållningen. Det gäller för minst 3 månader och du betalar fortfarande grundavgiften i sophämtningsabonnemanget, vilket täcker bland annat administration.

När kärlet inte räcker till

Vid särskilda tillfällen, till exempel efter midsommarfesten eller kräftskivan, kanske inte sopkärlet räcker till trots att du källsorterar ditt avfall. Vi tar inte emot den typen av avfall som ska läggas i sopkärlet på återvinningscentralen. Du kan i sådana lägen köpa extra säckar för hushållsavfallet eller buda en extra tömning. Extra säckar eller budning beställs av Kundtjänst för vatten och avfall via telefon 0325-183 35.

Extra säck

Priset för säckarna 93,75 kr/st och inkluderar säck, hämtning och behandlingskostnad. Säcken får väga som mest 15 kg och ställs ut vid sopkärlet vid ordinarie tömning.

Budning​

Budar du hämtning av hushållsavfall eller latrin debiteras du en avgift per tillfälle och hämtningsställe. Har du flera kärl som ska tömmas kostar det extra.

 • Utförd inom 2 arbetsdagar 500 kr
 • Utförd inom 5 arbetsdagar 187,50 kr

Underhåll och placering av kärl

Du som fastighetsägare hyr sopkärlet av kommunen. Du ansvarar för att lämplig placering av kärlet vid hämtning och för att hålla kärlet rent.

Underlätta för sopbilen - placera kärlet rätt

Kärlet och vägen till kärlet är renhållningsarbetarens arbetsplats. Se därför till att kärlet placeras där det är tillgängligt när det ska hämtas.

 • Ställ ut kärlet senast klockan 06:00 på morgonen den dag kärlet ska tömmas.
 • Kärklet ska stå vid fastighetsgränsen eller vid en väg där sopbilen passerar.
 • Handtaget ska placeras ut mot vägen för att det ska vara enkelt att hämta kärlet.
 • Ingeting får blockera kärlet.
 • Vägen fram till kärlet ska vara framkomlig, så väl enskild väg som gångsträckan fram till kärlet.
 • Vid snö ska det vara skottat och halkbekämpat.
 • Vid kallt väder har du även ansvar för att se till att kärlet går att tömma. Fryser avfallet fast kan du till exempel lägga en tidning i botten på kärlet, försöka tömma soppåsen på luft och se till att soppåsen är hel, ren och torr när du lägger den i kärlet.

Om kärlet inte blivit tömt

Avvakta till nästkommande dag om kärlet inte blivit tömt. Det kan hända att renhållningsarbetaren fått lägga om rutten eller blivit försenad och att hämtningen därför blir lite senare än vanligt.

Skulle det vara så att något blockerar framkomligheten, till exempel ett arbetsfordon, en felparkerad bil eller en dåligt underhållen väg, kan avfallet inte hämtas. Vid sådana fel gör renhållningsarbetaren ett nytt försök att hämta avfallet senare samma dag eller nästkommande dag.

Du har ansvar för att sköta enskilda vägar, dragväg, att ställa fram kärl och att se till att ingenting blockerar kärlet. Kan hämtningen inte genomföras till exempel för att sopkärlet inte var framdraget måste du antingen vänta till nästa ordinarie sophämtning eller buda en extra tömning.

Elda inte annat avfall än trädgårdsavfall, det kan innehålla skadliga ämnen!

Kontakt

Epost till

 

Ordinarie telefontider:
Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17 14.21