Bygga, riva och förändra

Det kan vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som behövs när du ska bygga om, bygga till eller ändra användningssätt på en lokal. Kraven varierar beroende på om fastigheten ligger inom tätbebyggt område eller på landsbygden samt om den omfattas av en detaljplan.

Regeländringar i plan- och bygglagen

1 juni 2014

Lagen om byggfelsförsäkring upphöra att gälla. Bestämmelserna om färdigställandeskydd förs över i huvudsak oförändrade till en ny lag om färdigställandeskydd.

2 juni 2014​

Riksdagen har beslutat om regeländringar om nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, bland annat det så kallade Attefallshuset.

Här kan du läsa mer om dessa regeländringar »

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-10 15.04