Anmälan av vissa byggnationer

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov eller tillstånd men det kan krävas att en anmälan görs till kommunen.

Du kan behöva göra en anmälan för

  

  • Rivning av byggnad eller del av byggnad
  • Ändring av byggnad som innebär att konstruktion av bärande delar berörs, eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
  • Nyinstallation eller väsentlig ändring av VA-installationer
  • Väsentlig ändring av en byggnad som påverkar brandskyddet
  • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av små vindkraftverk 
  • Installation av värmepump (gäller inte luftvärmepumpar)

I anmälan beskriver du byggnadens tekniska utförande och vilken kontroll och tillsyn som kommer att göras i byggprojektet.

Ta alltid kontakt med kommunen om du är osäker på om en anmälan behövs eller inte.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.11