Kemikalier

Det är ofta svårt att avgöra vilka produkter som är bra eller dåliga ur miljöhänsyn. Ofta finns det produkter att välja som är mindre farliga för miljön. Miljömärkningar som "Svanen" och "Bra miljöval" kan vara en hjälp på traven. Man ska inte heller använda mer kemikalier än nödvändigt, även om de är miljömärkta.

Tänk också på att vissa kemikalier är farliga för människor och miljö - därför ska aldrig kemikalierester hällas i avloppet eller slängas i hushållssoporna. Lämna istället in dem på återvinningscentralen eller till miljöbilen.

Det händer att barn hittar och smakar på kemikalierna vi har hemma. Många är relativt ofarliga, men en del är farliga eller mycket farliga.

På Giftinformationscentralens webbplats finns en lista över olika ämnen och vad du ska göra om någon fått i sig dem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.30