Livsmedel och hälsa

Din hälsa påverkas av många saker: maten du äter, miljön du bor i, din livssituation och hur du mår. Du har ansvaret för din hälsa i din egen hand. Myndigheternas arbete syftar till att göra samhället så bra som möjligt för individen.

Kommunen kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Det finns krav på dig som företagare i livsmedelsbranschen att registrera din verksamhet och bedriva egenkontroll.

Här kan du läsa mer om vad som krävs vid registrering och drift av livsmedelsanläggningar »

Svenljunga kommun arbetar också med hälsoskyddsfrågor rörande inomhusmiljöproblem som buller, fukt, mögel, radon, lukter och legionella, enskilda avloppsanläggningar, luft- och vattenkvalitet, strålning samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-01 11.41