6 oktober 2017

Bevattningsförbud

Bevattningsförbudet gäller fortsatt för alla med kommunalt vatten.

Det är många av kommunens invånare som undrar just nu varför inte bevattningsförbudet har hävts när det regnar som det gör.

Grundvattennivån nådde rekordlåga nivåer i augusti månads mätning. Nivån har stabiliserats men är onormalt låg för årstiden. Vi vet detta för att vi har utfört grundvattennivåmätningar kring Svenljungas vattentäkt sedan sjuttiotalet.

Naturligtvis fylls grundvattenreservoaren på med de häftiga regn som har varit, men så länge som det finns blad på träden och dessa är inne i tillväxtperioden suger dessa upp mycket av regnvattnet och vid så kraftiga regn som varit rinner mycket av mot ytvatten och hinner då inte infiltrera ned till grundvattnet.

Det är också så att vi har ett kontinuerligt uttag från grundvattentäkten som bromsar påfyllnadshastigheten.

Nya nivåmätningar utförs varje månad. Om grundvattennivån börjar närma sig normalnivåer för årstiden kommer bevattningsförbudet att hävas.

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06 09.06