Inbjudan – fokusgrupp: Hur ska den nya återvinningscentralen se ut?

Vill du vara med och tycka till om utformningen av den kommande återvinningscentralen? Vi bjuder in till en fokusgrupp för att diskutera olika alternativ och lyssna på era synpunkter. Era tankar och åsikter bildar underlag i planeringen av den nya återvinningscentralen.

Vi ”rekryterar” deltagare till fokusgruppen via tidigare fokusgrupp, besökare på återvinningscentralen samt vår webbsida. Som tack för din medverkan kommer vi att lämna ut en liten gåva och så bjuder vi naturligtvis på fika!

När? Torsdagen den 2 mars 2017 kl. 18:00 och som längst till kl. 20:00

Var? Svenljungasalen, kommunhuset Svenljunga

Vad är en fokusgrupp? Det är en grupp med 6 – 10 personer som leds av en samtalsledare. Du kommer att få en kort bakgrund om förutsättningarna och därefter diskuterar vi kundupplevelsen på en återvinningscentral.

Vill du vara med? Kontakta magnus.eriksson@svenljunga.se eller kundtjänst avfall 0325-183 35 senast torsdag den 23 februari; ange namn, ålder och bostadsort.

 

Bakgrund

Den nuvarande återvinningscentralen i Änglarp byggdes i början på 1990-talet när idéerna om källsortering ännu var i sin linda. Slitage på anläggningen, fler besökare, fler återvunna avfallsslag och ändrade krav i branschen gör att anläggningen nu har sett sina bästa dagar. För att anpassa verksamheten till framtidens avfallshantering planerar vi för en ny återvinningscentral i kommunen. Den ska vara utformad för att uppfylla de krav som ställs på arbetsmiljö, miljöskydd och inte minst från dig som användare.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunens nya återvinningscentral ska ligga i området mellan Länsväg 154 och gamla Falkenbergsvägen söder om Svenljunga Handels. Här kan du läsa om medborgardialogen inför beslutet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Tillståndsansökan enligt miljöbalken lämnades i februari 2017 in till Länsstyrelsen. Kunddialogen är en viktig del i den pågående processen av anläggningens utformning, därför vill vi ha dina synpunkter och funderingar om hur en bra återvinningscentral ska utformas.

Lätt att göra rätt (och roligt)

”Det ska vara lätt att göra rätt” är grunden inom avfallshantering. Det innebär att det ska vara hög tillgänglighet och bekvämt att göra sig av med sitt avfall. Samtidigt ska det vid en modern återvinningscentral finnas möjlighet att sortera ut allt fler olika typer av avfall utifrån om det går att återvinna/återbruka samt hur farligt det är för miljön.

Andra krav som följer med en ny anläggning är tillgänglighetsanpassning för kunder och personal, hantering av dagvatten, buller, brand, fallskydd och dylikt. På en ny anläggning kan vi också skapa mindre trängsel, idag är kaotiskt när många besöker Änglarp samtidigt. Kundtoalett och möjlighet att kunna tvätta sig är något som en modern anläggning bör ha. Att skapa trygghet för kunder och personal är prioriterat.

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-21 12.04