06 juli 2017

Kajor som låter och skräpar ned

Just nu är kajor är ett stort problem i kommunen. Många hör av sig till oss för att få reda på vad som kan göras åt problemet.

Det vi kan göra är att vi alla hjälps åt med att minska födan för kajorna.

  • Släng inget skräp på marken
  • Var noga med att sopkärlens lock är stängda, likaså eventuell kompost
  • Låt inga soppåsar ligga utomhus
  • Se över dina träd i trädgårdarna – behövs alla grenar (genom att ta bort grenar tar vi bort sittplatser)
  • Ta hand om frukt och bär i din trädgård
  • Lägg inte ut mat i stora mängder till fåglar, välj istället fågelfrö i automat eller fågelbord till småfåglar i din trädgård

Miljö- och byggenheten har tagit fram ett kort informationsblad om kajor. I det står mer om kajan samt tips på fler åtgärder som privatperson eller företagare kan vidta. Du kan ladda ner och läsa informationsbladet här »PDF

Skjuta kajor

Att skjuta ner kajorna är inte en lösning. Det inte är lämpligt att skjuta inne i en tätort samt att varenda kaja som skjuts ner måste identifieras och samlas in för att det inte ska finnas någon risk att ev. sjukdomar sprids (ex. salmonella). Dessutom brukar effekten vara ytterst kortvarig, flocken brukar återkomma efter 1-2 dygn.

Verksamheter

De verksamheter som eventuellt kan ha mat som lockar till sig kajor inom Svenljunga tätort har miljö- och byggenheten kontaktat och informerat om problemet.

Ansvar

Fastighetsägaren ska se till att kajor och andra störande fåglar inte kan bygga bo eller uppehålla sig i håligheter på byggnader. Att täcka med nät samt sätta upp piggar kan vara ett sätt att hindra fåglarna. Även olika skrämselmetoder kan användas som rovdjursatrapper, ljud som skrämmer fåglar. Ljus och rörelse är också skrämmande. Fastighetsägaren ansvarar för att det är rent på taken, balkonger, hängrännor, trottoarer och gator samt andra ytor som smutsas ned av fåglarna. 

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-06 13.12