2017-03-17

Klorering av dricksvattnet i Hillared

Dricksvattnet i Hillared kloreras för närvarande som en säkerhetsåtgärd efter ledningsarbetet som pågick under vecka 9. Efter att resultaten från provtagningen på vattnet är klara kommer kloreringen att avslutas. Det är ingen risk att dricka vattnet, men en viss lukt och smak av klor kan ibland vara märkbar.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-17 10.38