20 april 2017

Kommunen har fått en ovälkommen gäst!

Skunkkallan är en art som är klassad som invasiv främmande art, den har kommit kommit till Sverige från Amerika genom trädgårdshandel. Den är vacker men kan bilda enorma bestånd som konkurrerar ut all naturlig vegetation. Kommunen har nyligen uppmärksammats på att arten har etablerat sig i ett tillflöde till Holsjön.

Har du sett denna art, eller någon annan invasiv främmande art, uppskattar vi om du rapporterar det till kommunens naturvårdshandläggare, Matilda Chocron.

Läs mer om skunkkallan och invasiva främmande arter här.

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-20 12.54