måndag 24 juli 2017

Risk för störande ljud vecka 12 till 14

Som en del av saneringsarbetet på fastigheten 34:1 i centrala Svenljunga kommer spontning genomföras.

Detta sker under vecka 12 till 14 nedanför Lärcentrum samt vid gångbron. Eftersom arbeten med spontning kan upplevas som störande är dessa begränsade till c:a två veckor. 

Vi hoppas att alla berörda har överseende med dessa arbeten och att vi tillsammans kan glädjas åt att inom en snar framtid är denna centrala del av Svenljunga sanerad, vilket också kommer skapa en tillgänglighet till Ätran mitt i centrum som tidigare ej var möjlig.

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-06 11.56