Anslagstavla

Svenljunga kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter kungörs på den kommunala anslagstavlan. Det finns även en fysisk anslagstavla i receptionen i kommunhuset.

Anslag av protokoll  

Från den dag protokollet anslås (sätts upp) och tre veckor framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas till förvaltningsrätten. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en laglighetsprövning, vilket innebär en kontroll av att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

En del protokoll kan du ta del av genom att klicka du på respektive anslag nedan.

Kommunfullmäktige 2017-06-19PDF
Anslås: 2017-06-21
Nedtas: 2017-07-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-19
Anslås: 2017-06-21
Nedtas: 2017-07-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-12
Anslås: 2017-06-15
Nedtas: 2017-07-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-21
Anslås: 2017-06-27
Nedtas: 2017-07-19

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13öppnas i nytt fönster
Anslås: 2017-06-19
Nedtas: 2017-07-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-19
Anslås: 2017-06-19
Nedtas: 2017-07-12

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-30
Anslås: 2017-05-30
Nedtas: 2017-06-22

Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-31
Anslås: 2017-06-01
Nedtas: 2017-06-24

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-05-30, § 67-79
Anslås: 2017-06-02
Nedtas: 2017-06-26

Samverkansnämnd arbetsmarknad 2017-05-24
Anslås: 2017-06-07
Nedtas: 2017-06-29

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbundPDF
Anslås: 2017-06-15
Nedtas: 2017-07-06

Sjuhärads samordningsförbundPDF
Anslås: 2017-06-22
Nedtas: 2017-07-13

Södra Älvsborgs RäddningstjänstförbundPDF
Anslås: 2017-06-26
Nedtas: 2017-07-18

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-06-12 §§ 80-85
Anslås: 2017-06-17
Nedtas: 2017-07-07

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-13, § 50-66PDF
Anslås: 2017-06-17
Nedtas: 2017-07-07

Socialnämnden 2017-06-14, § 76-87PDF
Anslås: 2017-06-16
Nedtas: 2017-07-09

 

Kontakt
Patrik Johansson
Kommunsekreterare
0325-184 05
E-post till Patrik Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-27 07.16