Anslagstavla

Svenljunga kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter kungörs på den kommunala anslagstavlan. Det finns även en fysisk anslagstavla i receptionen i kommunhuset.

Anslag av protokoll  

Från den dag protokollet anslås (sätts upp) och tre veckor framåt kan de beslut som fattats på sammanträdet överklagas till förvaltningsrätten. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en laglighetsprövning, vilket innebär en kontroll av att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.

För att ta del av protokollet klickar du på respektive anslag nedan.Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-10
Anslås: 2017-04-18
Nedtas: 2017-05-10

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-04öppnas i nytt fönster
Anslås: 2017-04-10
Nedtas: 2017-05-03

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-xx-xx
Anslås: 2017-xx-xx
Nedtas: 2017-xx-xx

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-04PDF
Anslås: 2017-04-06
Nedtas: 2017-04-28

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-04-19
Anslås: 2017-04-21
Nedtas: 2017-05-15

Socialnämnden 2017-04-19PDF
Anslås: 2017-04-25
Nedtas: 2017-05-17

Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11
Anslås: 2017-04-11
Nedtas: 2017-05-04

Sjuhärads SamordningsförbundPDF
Anslås: 2017-04-12
Nedtas: 2017-05-04

Sjuhärads SamordningsförbundPDF
Anslås: 2017-04-20
Nedtas: 2017-05-11

Samverkansnämnd arbetsmarknad 2017-03-31
Anslås: 2017-04-12
Nedtas: 2017-05-04Kontakt
Patrik Johansson
Kommunsekreterare
0325-184 05
E-post till Patrik Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-28 09.36