Sista ansökningsdag

Här hittar du alla viktiga datum för de stöd, stipendier och bidrag som vi delar ut. För mer information om de enskilda stödet, stipendiet eller bidraget klicka på respektive länk. Där kommer du även hitta information om krav och ansökningsförfaranden samt information om redovisning. Respektive kontaktperson hittar du också via länkarna.

Vad?

Vem?

När?

Stöd till Kulturarrangemang

alla

löpande, minst 1 månad innan

Aktivitetsbidrag, höst

föreningar

15 februari

Bidrag för folkhälsoinsatser

föreningar och organisationer

28 februari

Byalagspeng

alla

15 mars och 15 oktober

Driftsbidrag

förening, anläggning

31 mars

Grundbidrag

förening, ungdomsverksamhet

31 mars

Lokalbidrag

förening

31 mars

Anläggningsstöd

barn- och ungdomsverksamhet

31 mars

Bidrag för kommunalt VA

ideella föreningar

31 mars

Slöjdarstipendium

alla

30 april

Stipendium Årets förening

föreningar - endast nominering

30 april

Stipendium Årets föreningsledare

föreningar - endast nominering

30 april

Stipendium Årets unga ledare

föreningar - endast nominering

30 april

Stipendium Årets Idrottsprestation

föreningar - endast nominering

30 april

Integrationsprojekt


31 juli

Aktivitetsbidrag, vår

föreningar

15 augusti

Sportlovsbidrag

föreningar


Bygdegårdsbidrag

Bygdegårdar


Mer information

Lägg till ditt innehåll här...
Använd länkad modul om uppgifterna redan finns på annan sida

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-28 13.17