Folkhälsa

Här kan du läsa om vad folkhälsoarbete innebär.

Folkhälsa och folkhälsoarbete

Hälsofrämjande arbete tar sin utgångspunkt i det friska genom insatser som stärker eller bibehåller människors psykiska, fysiska och sociala hälsa. Folkhälsoarbete är alla olika insatser som stärker skyddsfaktorerna för god hälsa och minskar riskfaktorerna för ohälsa.

Grunden till god hälsa läggs redan i tidiga år och folkhälsoutvecklarens arbetsområde omfattar alla åldersgrupper inom många olika verksamheter. Kommunens lokala folkhälsoråd föreslår olika satsningar som beslutas och följs upp i kommunstyrelsen.

Arbetet sker i samarbete med till exempel: Kommunens olika förvaltningar, andra myndigheter, organisationer och föreningar. Klicka på folkhälsorådet i vänsterspalten, så får du veta mer.

Sök föreningsbidrag till folkhälsoinsatser

Föreningar och organisationer kan söka pengar för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Svenljunga kommun. Bidraget ger möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder, som inte tillhör den ordinarie verksamheten. Maxbeloppet är 25 000 kronor. Bidraget fördelas en gång per år.

Sista ansökningsdagen är 28 februari.

Ansök om folkhälsobidrag härPDF


Kontakt
  • Emelie Risbeck
    Folkhälsostrateg
    0325-18315
    Emelie.Risbeck@svenljunga.se
E-post till Emelie Risbeck

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-21 14.05