Folkhälsa

Här kan du läsa om vad folkhälsoarbete innebär.

Folkhälsa och folkhälsoarbete

Hälsofrämjande arbete tar sin utgångspunkt i det friska genom insatser som stärker eller bibehåller människors psykiska, fysiska och sociala hälsa. Folkhälsoarbete är alla olika insatser som stärker skyddsfaktorerna för god hälsa och minskar riskfaktorerna för ohälsa.

Grunden till god hälsa läggs redan i tidiga år och folkhälsoutvecklarens arbetsområde omfattar alla åldersgrupper inom många olika verksamheter. Kommunens lokala folkhälsoråd föreslår olika satsningar som beslutas och följs upp i kommunstyrelsen.

Arbetet sker i samarbete med till exempel: Kommunens olika förvaltningar, andra myndigheter, organisationer och föreningar. Klicka på folkhälsorådet i vänsterspalten, så får du veta mer.

Sök bidrag till folkhälsoinsatser

Föreningar och organisationer kan söka pengar för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Svenljunga kommun. Bidraget ger möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder, som inte tillhör den ordinarie verksamheten. Maxbeloppet är 25 000 kronor. Bidraget fördelas en gång varje år.

Sista ansökningsdag är 28 februari.

Blankett för att söka folkhälsobidragPDF

Här hittar du alla blanketter för folkhälsa

Kontakt
Elin Björsell
Folkhälsostrateg
0325-183 15
E-post till Elin Björsell

Mer information

Nationella folkhälsomålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FN:s Barnkonventionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök folkhälsobidrag, blankettPDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-17 09.27