Aktuellt

På denna sida kan du läsa om sådant som är aktuellt inom folkhälsoarbetet.​

Prep - verktyg för varaktig kärlek

Prep är en kurs för bättre kommunikation i parrelationen. Kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans. Kursen startar 25 februari 2017, välkomna att anmäla er!

Läs inbjudan och hur ni anmäler er härPDF

Positiv utveckling gällande ungas drogvanor

Under våren 2016 genomfördes en undersökning om elevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Undersökningen genomfördes av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Undersökningen visar att ungdomars konsumtion av alkohol, tobak och narkotika sjunker. Vi ser också att färre föräldrar bjuder sina ungdomar på alkohol. Det är glädjande eftersom ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer jämfört med ungdomar som inte blir det.  

Ta del av resultatet för Svenljunga härPDF    

Vad upplever föräldrarna?

En utvärdering av föräldramöten

I samband med föräldramöten i årskurs F-3 under hösten 2014, fick deltagande föräldrar besvara en enkät om hur de upplevde föräldramötena. Flera föräldrar valde också att lämna kontaktuppgifter för en uppföljande telefonintervju. Utifrån enkätsvar och telefonintervjuer har vi nu sammanställt en rapport tillsammans med Högskolan i Borås. Stort tack till alla som har deltagit och läs gärna vidare om resultatet i rapporten.

Läs hela rapporten härPDF


Kontakt
  • Emelie Risbeck
    Folkhälsostrateg
    0325-18315
    Emelie.Risbeck@svenljunga.se
E-post till Emelie Risbeck

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-05 09.15