Folkhälsorådet

Här kan du läsa hur folkhälsorådet i Svenljunga fungerar och arbetar.

Folkhälsorådet i Svenljunga

Kommunen har ansvar för befolkningens hälsa. Målet är att folkhälsofrågorna är aktuella i alla verksamheter i samhället.
Rådet har representanter för kommunens nämnder och förvaltningar samt primärvården och folktandvården. I olika arbetsgrupper kan även Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan, Polisen och frivilligorganisationer ingå.

Folkhälsorådet leder och samordnar folkhälsoarbetet i kommunen. Rådet ska vara en inspiratör och samtalspartner, och lyfta fram folkhälsoaspekterna i olika forum.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-07 11.16