Hur kan jag påverka?

Vi vill att du ska vara med och bidra till utvecklingen av Svenljunga kommun och här kan du läsa om hur du kan påverka. Dina tankar och idéer är värdefulla för oss, eftersom de hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Hur gör jag?

Rösta i kommunalvalet

Vart fjärde år utser väljarna vilka som ska vara med i kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans. Att delta i kommunalval och välja vem som ska representera dina åsikter är det första och grundläggande steget för att påverka utvecklingen i kommunen.

Engagera din politiker

Ta kontakt med de politiker du varit med och röstat in i kommunfullmäktige. Det är svårt för dem att representera dig om de inte vet vad du tycker.
Kontaktlista till politiker som sitter i kommunfullmäktige

Engagera dig politiskt

Ta kontakt med den politiska organisation som stämmer överens med din uppfattning. Följ länken, så hittar du partigrupperna i kommunfullmäktige. Tänk på att det kan finnas partier som inte är representerade i kommunfullmäktige.

Kontakta något  byalag i kommunen

Kommunen har regelbundna träffar med byalagen, som finns på de flesta mindre orter. På byalagsmötena samlas intresserade personer från byalagen, politiker, kommunchef samt berörda tjänstemän.

Olika former av medborgardialog

Medborgardialog innebär olika nivåer av delaktighet. Allt från informationsmöten om tagna beslut till inflytande över kommande ärenden. Läs mer om medborgardialoger.

Skriv Svenljungaförslag

Du som är folkbokförd, äger eller hyr en fastighet eller är en idéell förening i Svenljunga kommun kan lämna egna förslag - så kallade Svenljungaförslag till kommunfullmäktige. Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Du hittar regler och formulär här.

Lämna synpunkter och felanmälningar

Utöver det finns möjlighet att lämna synpunkter och felanmälningar

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-13 08.39