Medborgardialog

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog handlar om att vi, förtroendevalda och tjänstemän, tycker att kommuninvånarnas idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att utveckla den framtida kommunen. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstemän aktivt och på olika sätt söker upp våra invånare för att få reda på vad de tycker, tänker och har för värderingar i olika frågor.

Framförallt handlar medborgardialog om att förtroendevalda och tjänstemän vill lyssna på dig som kommuninvånare och att du har möjlighet att vara med och påverka i frågor som du tycker är viktiga.

Delaktighetstrappan

Medborgardialog innefattar olika nivåer av inflytande. Frågans art och politikernas beslut avgör vilket "trappsteg" medborgardialogen använder. En nivå är inte bättre eller sämre än någon annan. Det är viktigt att alla deltagare vet vilket "trappsteg" dialogen gäller.


Principer för medborgardialog

Politikerna i Svenljunga har beslutat om vilka priciper som gäller för medborgardialog. Fnns det frågor/ämnen som direkt berör invånarna i Svenljunga, så kan en medborgardialog övervägas.
Läs mer om principerna för medborgardialog»PDF

Flera olika möjligheter att påverka

Under dialog och diskussion i vänstemenyn här intill, så kan du läsa mer om tidigare och pågående medborgardialoger.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-03 09.27