Dialog och diskussion

Kommunen arrangerar regelbundet träffar för att ge möjlighet till olika former av medborgarinflytande. Det gäller till exempel byalag men även i andra sammanhang. Mötena arrangeras på olika ställen i kommunen.

Byalagsträffar

I de flesta mindre orter i Svenljunga kommun finns det byalag. Genom regelbundna träffar mellan byalagen och lokalpolitikerna skapas utrymme för dialog och diskussion från det lokala perspektivet.

Genomförda medborgardialoger:

Ny återvinningscentral

Den nuvarande återvinningscentralen i Änglarp byggdes i början på 1990-talet när tankarna om källsortering var nya. Anläggningen har nu sett sina bästa dagar och har stora brister när det gäller arbetsmiljö och miljökrav på verksamheten. För att anpassa anläggningen till nya krav planerar vi för en ny återvinningscentral i kommunen. Mer information om resultatet av medborgardialogen hittar du i menyn till vänster.

Efter utredning är samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige att placera den nya återvinningscentralen på området Moga syd B, alltså enligt ett av förslagen som kom fram vid medborgardialogen.
Fullmäktige beslutade att placera återvinningscentralen på området Moga syd B (mittemot Strar Trading). Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en ny kostnadskalkyl.

Högagården

När Högagårdens förskola i Sexdrega stängdes 2012 ersattes den av en ny förskola hösten 2014. 
Det finns förslag om att bygga lägenheter på tomten istället, men för att ge möjlighet till fler idéer placerades en förslagslåda ut i Sexdrega och man kunde också lämna synpunkter om Högagården via kommunens webbplats.
Tio förslag och idéer lämnades in och de bildar underlag i kommande utredning.
Läs mer om förslag och idéer om HögagårdenPDF»

​Vad händer med Högagården härnäst?
För att Svenljunga kommun/Verksamhetslokaler ska kunna göra något åt Högagården, så måste de bli juridiska ägare till fastigheten. Med hjälp av fastighetsjurist så är det nu klart att Svenljunga kommun är ägare till Högagården.
Högagården var uppe på kommunstyrelsens möte i december 2015 tillsammans med förslagen från medborgardialogerna. Efter diskussion beslutade politiken att skicka tillbaka ärendet för en djupare utredning om det strategiska läget och användning ur flera perspektiv. Det innebär att starten för eventuellt ombyggnadsarbete försenas. Utredningen visar att kommunen inte har något behov av fastigheten för kommunal verksamhet och ärendet har skickats till förnyad politisk behandling (mars 2016).

Näringslivspolitiska programmet

För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek, Hillareds bygdegård och Överlida hotell i januari 2014. Totalt deltog ett 50-tal företagare och invånare i de tre caféerna. Förslagen har bildat underlag för det näringslivspolitiska programmet som fullmäktige beslutade om i december 2014.
Läs om förslagen från dialogcaféernaPDF.
Näringspolitiska programmet»PDF

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-27 14.55