Återvinningsmaterial

Skoldialog

Skoldialog handlar om att samla in perspektiv från våra invånare som tankar, idéer, åsikter och känslor som är kopplade till hur vi skapar en skola med god kvalitet i framtidens Svenljunga. Perspektiven används sen i dialogerna om skolplanen som blir en del av den stora översiktsplanen.

Bakgrund

En översiktsplan är en långsiktig planering för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Den handlar också om var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor, vilka områden som bör sparas för rekreation/naturvärden och sist men inte minst hur förskolor/skolor ska organiseras.
Förskolans och skolans organisation framöver är en komplex fråga med många olika åsikter och känslor och därför samarbetar Svenljunga kommun med SKL (Sveriges kommuner och landsting) i ett nätverk efter metod som prövats i andra svåra dialogfrågor.

Hur går det till?

De senaste månaderna har vi samlat in olika åsikter, tankar, känslor och förslag från många olika invånare, skolelever och personal.  
Alla olika perspektiv och åsikter har sammanställs i "Perspektivinsamling 2016". Vi har nått perspektivmättnad (perspektiven upprepas) och den 29 november samlades drygt 30 invånare, tjänstemän och politiker för att ta del av resultatet och diskutera hur vi går vidare. Vi bestämde att fortsätta arbetet i mindre arbetsgrupper i januari 2017 och deltagarna fördelade sig efter intresse. 

Vad händer nu?

När intresseanmälningarna sammanställts formeras två arbetsgrupper:PDF 
Arbetsgrupp 1 har träffats två av totalt tre planerade träffar. Läs gärna sammanfattningen om vad som kom fram på mötet: Sammanfattning processmöte 2: 170208 »PDF

Arbetsgrupp 1:

Skolans organisation (små och större enheter), resursbrist och transport.
Planerade träffar: Torsdagen den 26 januari, onsdagen 8 februari och torsdagen den 23 februari klockan 17:00 - 20: 00.

Arbetsgrupp 2:

Lärande, det sociala, ledarskap och styrning, miljö och mat.
Planeradec träffar: OBS! ändrade datum: Tisdag den 14 mars, torsdag den 23 mars samt onsdagen den 5 april klockan 17:00 - 20:00, någon av träffarna börjar eventuellt kl 16:00 tillsammans med elever.

Målet för arbetsgruppernas arbete är några principer eller förslag, som sedan bildar underlag i kommande politiska beslut.

Vill du vara med i det fortsatta arbetet?

Arbetsgrupperna behöver representer från olika perspektiv samt en balans mellan politiker, invånare och berörda tjänstemän. Det innebär att fler kan komma med allt eftersom. Kontakta Lena Lövgren om du är intresserad - se kontaktuppgifter här intill.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-14 11.50