Återvinningsmaterial

Skoldialog

Skoldialog handlar om att samla in perspektiv från våra invånare som tankar, idéer, åsikter och känslor som är kopplade till hur vi skapar en skola med god kvalitet i framtidens Svenljunga. Perspektiven används sen i dialogerna om skolplanen som blir en del av den stora översiktsplanen.

Bakgrund

En översiktsplan är en långsiktig planering för hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Den handlar också om var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor, vilka områden som bör sparas för rekreation/naturvärden och sist men inte minst hur förskolor/skolor ska organiseras.
Förskolans och skolans organisation framöver är en komplex fråga med många olika åsikter och känslor och därför samarbetar Svenljunga kommun med SKL (Sveriges kommuner och landsting) i ett nätverk efter metod som prövats i andra svåra dialogfrågor.

Hur går det till?

Under 2016 har vi samlat in olika åsikter, tankar, känslor och förslag från många olika invånare, skolelever och personal.  
Alla olika perspektiv och åsikter har sammanställs i "Perspektivinsamling 2016". Vi har nått perspektivmättnad (perspektiven upprepas) och i slutet av november samlades drygt 30 invånare, tjänstemän och politiker för att ta del av resultatet och diskutera hur vi går vidare. Vi bestämde att fortsätta arbetet i mindre arbetsgrupper och deltagarna fördelade sig efter intresseområde. Titta gärna på översiktlig plan »PDF 

Vad pågår nu?

När intresseanmälningarna sammanställts formerades två arbetsgrupper.Arbetsgrupperna består av politiker, invånare och berörda tjänstemän med olika perspektiv på frågan. Vi strävar efter att alla perspektiv ska vara representerade i gruppen.
Arbetsgrupperna träffas under våren enligt vår enligt nedan:  

Arbetsgrupp 1:

Skolans organisation (små och större enheter), resursbrist och transport. Arbetsgruppen har träffats tre gånger och den första delen är avslutad. Läs gärna sammanfattningarna från mötena i kolumnen till höger.

Arbetsgrupp 2:

Lärande, det sociala, ledarskap och styrning, miljö och mat. Arbetsgruppen har träffats en gång. Sammanfattningen från första mötet kan du läsa här: Sammanfattning av processmöte 5 170323 »PDF

Sista gången gruppen träffas blir onsdagen den 5 april klockan 17:00 - 20:00. Det blir den sista träffen av de sex träffar vi planerat. Målet för arbetsgruppernas arbete är några principer eller förslag, som sedan bildar underlag i arbetet med skolplan och kommande politiska beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-29 10.45