Återvinningsmaterial

Medborgardialog och arbetet med Thilanderska parken

Här hittar du en sammanfattning från medborgardialogen om Thilanderska parken.

Bakgrund

Området mellan Teaterbiografen och Vävaregatan, väster om Boråsvägen är ursprungligen en donation och tillräckligt stort för att användas till både lek, rekreation samt några flerfamiljshus. I budgeten för 2016-2018 har politiken avsatt 1 500 000 kronor fördelat på tre år för lek- och rekreation. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fått i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga flerfamiljshus på en del av området men innan eventuell byggnation behöver kommunen ett tillstånd från Kammarkollegiet att använda en del av den donerade marken för byggnation.

Medborgardialog

Innan planeringsarbetet påbörjas bjöd politiker och tjänstemän in till medborgardialog. Vid träffen deltog cirka 30 personer, varav ett 10-tal politiker samt några tjänstemän.
Flera medborgarförslag har tidigare lämnats och de finns samlade på "Forum för medborgarförslag"öppnas i nytt fönster. Namninsamlingar och övrigt material finns hos Svenljunga kommun.
Några skriftliga förslag inkom i samband med dialogkvällen. De redovisas här intill.

Efter en kort information diskuterade deltagarna i mindre grupper med hjälp av karta och du kan se de olika gruppernas förslag här intill. Därefter prioriterades med hjälp av färgmarkeringar. Observera att markeringarnas färger saknar betydelse.
Högst prioriterades en lekplats i mitten av området, grill och bord, någon form av vattenspegel samt seniorgym. Samtliga grupper önskar bevara träden och ser gärna att området närmast bakom Parkgården utnyttjas. Flera är tveksamma till husbyggnation, men det finns delade meningar. Vi har även låtit föräldrar och barn i  tre förskolor/skolor tycka till om förslagen. Därefter avslutades dialogfasen.

Utrednings- och beslutsfas

Förslagen lämnades till samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning. Under hösten beviljade Boverket dessutom ekonomiskt stöd, vilket ledde till större möjligheter med grön-området än vad som var möjligt från början.
En konsult hjälpte sedan till med ett förslag utifrån gruppernas idéer som anpassades till regler om säkerhet, skötsel, långsiktighet mm. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade slutgiltigt om förslaget i januari 2017. Arbetet beräknas komma igång under våren och förhoppningen är den ska bli klar sommaren 2017.

Du kan se det slutgiltiga förslaget här: Skissöppnas i nytt fönster, BildPDF
 
Observera att det kan bli mindre förändringar av materialval tex. Eventuellt kommer vi även kunna skapa en pulkabacke norr om lekparken samt göra dungen söder om denna mer lekvänlig. Har frågor, så får du gärna höra av dig till Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, tel: 0325-18193

Kontakt

Lena Lövgren
Utvecklingsstrateg
0325-183 70

E-post till Lena Lövgren

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-27 16.57