Synpunkter och medborgarförslag

Inkomna synpunkter och klagomål ligger till grund för ett långsiktigt förbättrings-arbete inom våra verksamheter. 

När vi tar emot en synpunkt eller ett klagomål diarieförs det hos oss. Sedan lämnas det vidare till ansvarig tjänsteman. Inom fem arbetsdagar kommer du få en bekräftelse på att vi mottagit ditt ärende.

Skriv en synpunkt

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Det kan gälla nivån på servicen eller något du saknar? Anmäl detta under synpunkter. Formulär för synpunkter »

Gör en felanmälan

Brister och felaktigheter på våra gator såsom hål i asfalten, skadade skyltar, avsaknade brunnslock, bristande snöröjning eller halkbekämpning som försvårar framkomligheten eller utgör trafikfara behöver vi får kännedom om. Anmäl därför upptäckta fel till oss. Felanmälan skickas till kommunens centrala mailbox som tar hand om din anmälan under kontorstid. Formulär för felanmälan »

Frågor

Har du frågor om kommunens verksamheter? Vid frågor om bygglov måste du uppge fastighetsbeteckning och/eller fullständig adress för att vi ska kunna svara på din fråga. Frågefomulär »

Beröm​

Om du tycker att vi skött oss bra vill vi gärna veta det också.
Formulär för beröm »

Lämna ett medborgarförslag

Medborgarförslag kan lämnas in av alla som bor inom Svenljunga kommun och ska handla om det som rör kommunens verksamheter. Läs mer om medborgarförslag »

Barn- och utbildningsförvaltningen

Den nya skollagen innebär att alla som driver en skola ska ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Vi hanterar och utreder frågor inom följande områden: förskola och familjedaghem, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola och vuxenutbildningen.

Vad händer?


Din synpunkt eller ditt klagomål kommer att registreras. Ärendet utreds av ansvarig rektor eller förskolechef. Du får återkoppling då beslut har fattats i ditt ärende.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-16 13.41