Formulär, vad tycker du?

På denna sidan kan du lämna synpunkter, ställa frågor och göra felanmälan.

Fyll i formuläret och ange dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad. Du kan även fylla i vår synpunktsblankett och skicka in till oss.

Beskriv det som bäst beskriver ditt ärende


Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad
User information
Information enligt personuppgiftslagen


Om du lämnar dina personuppgifter medger du att dessa behandlas i en databas. Ändamålet med behandlingen är synpunkt- och klagomålshantering. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen i Svenljunga kommun. Uppgifter i registret är offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen.

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos oss, varifrån uppgifterna hämtats, om ändamålet med behandlingen samt om till vem uppgifterna har lämnats ut. Anser du att en personuppgift är felaktig kan du vända dig till kommunstyrelsen för att få rättelse.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-19 11.33