Medborgarförslag

Vem får lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Svenljunga kommun kan lämna in ett förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre. Föreningar och företag får inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Medborgarförslag kan handla om allt som har med kommunens verksamhet är göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar. Förslag får däremot inte handla om myndighetsutövning mot enskild, ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Hur lämnas medborgarförslag?

Ett medborgarförslag kan antingen lämnas skriftligt eller skickas in via vårt formulär. Du måste lämna namn och fullständig adressuppgift. När du lämnar in ditt medborgarförslag godkänner du att ditt förslag blir publicerat på webbplatsen. Ditt namn publiceras i anslutning till förslaget, om du inte meddelar oss att du önskar annat. Det ska framgå tydligt vad förslaget gäller - en förbättring, en förändring eller något nytt samt vad du bedömer att det kan leda till. Presentera ditt förslag på ett kortfattat sätt. Vi kommer kontakta dig om förslaget är ofullständigt.

Lämna ditt medborgarförslag via webbformuläret medborgarförslag »
Du kan även lämna in blankettenPDF till receptionen i kommunhuset, skicka ett brev till Svenljunga kommun eller skicka epost till onebox@svenljunga.se   

Alla medborgarförslag publicerar vi på vårt Forum för medborgarförslag och där kan du också följa vad som händer med ditt förslag.

Vad händer med förslaget när det kommit in till kommunen?

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt medborgarförslag.

Förslaget publiceras på vår webbplats Forum för medborgarförslag i 30 dagar för kommentarer och kompletteringar.

Förslaget väcks vid kommunfullmäktiges sammanträde som bestämmer vilken nämnd som ska besvara förslaget.

I samband med att förslaget behandlas i fullmäktige bjuds förslagställaren in för att presentera förslaget under tre minuter.

Förslaget bereds av den förvaltning som ansvarar för frågan och besvaras slutgiltigt av den nämnd som kommunfullmäktige har bestämt, eller direkt av kommunfullmäktige.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Beredningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen ​bör kommunen kunna fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-10 14.18