Formulär, Medborgarförslag

På denna sidan kan du lämna ditt medborgarförslag. Fyll i formuläret och ange dina kontaktuppgifter.


Jag godkänner att mitt namn publiceras på webbplatsen i anslutning till medborgarförslaget. *


Ange dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig helst via e-post. *
User informationInformation enligt personuppgiftslagen


Om du lämnar dina personuppgifter medger du att dessa behandlas i en databas. Ändamålet med behandlingen är synpunkt- och klagomålshantering. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är kommunstyrelsen i Svenljunga kommun. Uppgifter i registret är offentliga och kan komma att lämnas ut till allmänheten enligt offentlighetsprincipen.

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos oss, varifrån uppgifterna hämtats, om ändamålet med behandlingen samt om till vem uppgifterna har lämnats ut. Anser du att en personuppgift är felaktig kan du vända dig till kommunstyrelsen för att få rättelse.

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-20 10.28