Formulär, Medborgarförslag

På denna sidan kan du lämna ditt medborgarförslag. Fyll i formuläret och ange dina kontaktuppgifter.


Jag godkänner att mitt namn publiceras på webbplatsen i anslutning till medborgarförslaget. *


Ange dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig helst via e-post. *
User informationInformation enligt personuppgiftslagen

När ditt medborgarförslag inkommit till kommunen blir den en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Vid handläggning av ditt medborgarförslag behandlas dina personuppgifter (angivna kontaktuppgifter) i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-19 14.09