Nätverk och vänorter

Svenljunga kommun har idag två vänorter samt ett vänskapsavtal med staden Chizou City i Kina som man samarbetar med.

Vänorter

Svenljunga kommun har idag två vänorter samt ett vänskapsavtal med staden Chizou City i Kina.

Vänorter mellan kommuner skapades efter andra världskriget som en fredsrörelse för att skapa en ökad förståelse mellan länder och folk. Det har bidragit till ökade kontakter mellan medborgarna i EU´s medlems- och kandidatländer och även internationellt. Vänortsamarbetet utgör idag en betydelsefull plattform i kommunernas internationalisering och spänner över en rad verksamhetsområden, ofta i projektform.

Målsättningen är att

  • skapa vänskap mellan kommunerna och dess invånare för att skapa en hållbar förbindelse.   
  • åstadkomma kontakter mellan invånarna, kommunerna, olika organisationer och företag med liknande mål och intressen.    
  • stimulera utbytet av kunskap och erfarenhet samt att sprida sakkunskap om kommunerna och dess strukturer.    
  • samarbeta inom fältet av de lokala myndigheterna och att utbyta information om organisation och administration.   
  • sprida kunskap om demokrati och jämlikhet.

Inom samarbete prioriteras följande område

Demokratifrågor, företag och sysselsättning, social välfärd, utbildning, turism, kultur, sport, miljö, infrastruktur och ungdom.

Kontakt

Fredrik Dahl                           
Näringslivsstrateg
0325-184 06

E-post till Fredrik Dahl

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-09 13.17