Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunen har två förtroendevalda kommunalråd, en på heltid och en på 75 procent. Ett av kommunalråden företräder den politiska ledningen och är också ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige utser, bland kommunstyrelsens övriga ledamöter, även ett kommunalråd som företräder den politiska oppositionen. Övriga politiker är så kallade fritidspolitiker.

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Carlsson (S)
kommunalråd
telefon arbete: 0325-183 14
e-post: stefan.carlsson@svenljunga.se

Kommunstyrelsens vice ordförande

Johan Björkman (M)
oppositionsråd
telefon arbete: 0325-183 01
e-post: johan.bjorkman@svenljunga.se

Kontakt
Johan Persson
Kansliet
0325-181 95
E-post till Johan Persson

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-27 15.08