Kallelse och protokoll BUN

Här kan du ta del av barn- och utbildningsnämndens kallelser och protokoll.

Barn- och utbildningsnämndens möten är inte öppna för allmänheten.

Protokollet publiceras här någon dag efter att det har justerats. Eventuella personnummer, organisationsnummer och adresser har bortredigerats.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017

Dagordning

Barn- och utbildningsnämndens nästa möte är den 5 september 2017. Dagordningen publiceras här ungefär en vecka innan sammanträdet.

Kontakt

Anne-Helene Cederholm
Nämnd- och utvecklingssekreterare
0325-183 62

E-post till Anne-Helene Cederholm

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-14 14.10