Protokoll SN

Här kan du ta del av socialnämndens protokoll som publiceras efter justering

Kallelse och handlingar publiceras här normalt 5 dagar före sammanträdet

Sammanträdestider för socialnämnden 2017Word 

Kallelse till sammanträde 2017-03-11PDF

Ärende 6PDF

Ärende 7PDF  BilagaPDF 

Ärende 8PDF  BilagaPDF

Ärende 9PDF 
  

Kontakt
Liselott Johansson
Nämndsekreterare
0325-184 26
E-post till Liselott Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-15 10.52