Protokoll SN

Här kan du ta del av socialnämndens protokoll som publiceras efter justering

Kallelse och handlingar publiceras här normalt 5 dagar före sammanträdet

Sammanträdestider för socialnämnden 2017Word 


 




 



 

Kontakt
Liselott Johansson
Nämndsekreterare
0325-184 26
E-post till Liselott Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-25 08.26