Planer

På den här sidan har vi samlat kommunens planer. Under varje plan finns länkar till mer information.

Samhällsutveckling

Översiktplan


Här kan du läsa mer om kommunens översiktsplan »

Vindbruksplan »

LIS-plan Landsbygdsutveckling i strandnära lägen »

Detaljplan


Här kan du läsa mer om detaljplaner, pågående och antagna »

Övriga planer

Beredskapsplanering för en pandemisk influensaPDF
Mål för tätorternas och landsbygdens kollektivtrafik 2012-2016PDF
Plan för funktionshinderfrågorPDF
FöräldrastödsplanPDF
Avfallsplan 2015-2020PDF
Biblioteksplan 2016-2019PDF

Kontakt
Johan Persson
Kanslichef
0325-181 95
E-post till Johan Persson

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-14 13.43