Styrdokument

Kommunernas verksamhet regleras av flera olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen. Vi tar även fram egna dokument för hur arbetet i kommunen ska gå till och vad som gäller här. Dessa ligger till grund för hur kommunen ska skötas och agera i olika lägen. På denna sida hittar du våra politiskt antagna styrdokument.

Policys

Planer

Program

Regler

Riktlinjer

Rutiner

Strategier

Taxor

Regler, bolag och stiftelser

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-31 10.02